WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2015
Jęczmień ozimy 2015
Żyto ozime 2015
Pszenżyto ozime 2015
Pszenica zwyczajna ozima 2015
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2017 Jęczmień ozimy plon Śląsk 2017
Rzepak ozimy 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Żyto ozime 2017
Pszenżyto ozime 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Biuletyn PDO . Wyniki 2016